top of page

Motori i prekidači

ELEKTROMOTOR 1,1kW

  • 230V ili 400V

specifikacije:

  • nalaze se na slikama

Moguća nabava i većih motora, te dvobrzinskih motora.

150,00€ + PDV 25% = 187,50€

 

ELEKTROMOTOR 1,5kW

  • 230V ili 400V

specifikacije:

  • nalaze se na slikama 

Moguća nabava i većih motora, te dvobrzinskih motora.

200,00€ + PDV 25% = 250,00€

 

 

 

 

PREKIDAČ ZA MOTOR

  • jednofazan 230V ili trofazan 400V

specifikacije:

  • nalaze se na slikama 

 

40,00€ + PDV 25% = 50,00€